Search form

Hechos 2:40

40Ta xíꞌín to̱ꞌon yóꞌo, ta xíꞌín cháá ka̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n niꞌini Pedro no̱ó ña̱yuu ñoó, ta ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ ná, ta kaá na̱:

―Kandísa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n, dá kía̱n ka̱ki ndó no̱ó ta̱ndóꞌó ve̱i ndoꞌo ña̱yuu kómí kua̱chi ndéi tiempo viti ―kaá na̱.