Search form

Hechos 2:42

42Ta ndidaá ná ni̱ na̱kui̱ta ndaa̱ xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ apóstol. Ta iin ni̱ nduu va na xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ndéi tútí ná saꞌándá na̱ pan, ta káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios.