Search form

Hechos 2:43

Iin ni̱ nduu ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús

43Ta ndidaá vá ña̱yuu ñoó ni̱ naá iní, ta ni̱ yu̱ꞌú na̱, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín ña̱ ndato ni̱ kee apóstol ñoó.