Search form

Hechos 2:46

46Ta iin rá iin kuu̱ kuu̱ sa̱ ndi̱tútí ná yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Ta sa̱ na̱taka taꞌani na ini veꞌe iin rá iin na sa̱ saꞌanda na̱ pan, ta iin sásáꞌan ndiꞌi va na xíꞌa̱n kádii̱ iní na̱, xíꞌín ña̱ nda̱ꞌí ió ini na̱.