Search form

Hechos 2:9

9Chi̱ tein yó ñóꞌo ña̱yuu ni̱ kii nación Partia, xíꞌín nación Media, xíꞌín nación Elam, xíꞌín nación Mesopotamia, xíꞌín kuendá Judea, xíꞌín kuendá Capadocia, xíꞌín kuendá Ponto, xíꞌín kuendá Asia,