Search form

Hechos 21:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kee Pablo kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén

1Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín na̱ sáꞌano ñoó, dá ni̱ kaa ndu ini iin barco. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndaa̱ ndu̱ noo̱ naní Cos. Ta nda̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ kasa̱ndaá ndu̱ noo̱ naní Rodas. Ta kúú ñoó ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱ nda̱ ñoo naní Pátara.