Search form

Hechos 21:11

11Tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ndéi ndu, dá ni̱ taó rá ñíi̱ ndíko̱ ti̱xi Pablo. Dá ni̱ soꞌoni ra̱án saꞌa̱ mií rá xíꞌín ndáꞌa̱ mií rá. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Diꞌa ni̱ kaꞌa̱n Espíritu ii̱ xíꞌín yuꞌu̱ ña̱ ki̱ꞌo diꞌa koꞌoni ta̱ Israel ndáꞌa̱ ta̱ kúú satoꞌo ñíi̱ yóꞌo, dá naki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú ―kaá ra̱.