Search form

Hechos 21:12

12Dá tá ni̱ sei̱do̱ꞌo nduꞌu̱ xíꞌín na̱ ndéi veꞌe ñoó to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ Pablo ña̱ ná dáꞌa ni koꞌo̱n na̱ ñoo Jerusalén.