Search form

Hechos 21:13

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín nduꞌu̱:

―¿Ndí ki̱án ndóꞌo ndó ña̱ ndéíꞌi̱ ndo̱, ta dákundaꞌí ini ndo̱ yuꞌu̱? Chi̱ sa̱ io nduui̱ ña̱ kía̱n kandiko̱ ndáꞌí xíꞌín sa̱ꞌí. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ió nduu yuꞌu̱ ndoꞌi, chi̱ ió nduu taꞌanii ña̱ kía̱n kuui̱ ñoo Jerusalén saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús ―kaá na̱.