Search form

Hechos 21:14

14Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kúu taꞌon nadaon ndu ña̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ini ndu̱, dá ni̱ kaa ndu̱:

―Ná koo táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií satoꞌo yo̱ Jesús.