Search form

Hechos 21:16

16Dá ni̱ kee taꞌani dao na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Cesarea kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ndú. Tá ni̱ saa̱ yati ndu ñoo Jerusalén, dá ndáka na nduꞌu̱ ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe iin ta̱ kuendá Chipre naní Mnasón. Ta sa̱ naꞌá nda̱ꞌo kúú rá kuendá Jesús. Dá ni̱ xi̱ꞌo ra veꞌe ra ni̱ sa̱ ndei ndu.