Search form

Hechos 21:2

2Tá ni̱ saa̱ ndu̱ Pátara ñoó, dá ni̱ tiin ndu iin ka̱ barco, táꞌa̱n kiró kuaꞌa̱n chí kuendá Fenicia. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱.