Search form

Hechos 21:20

20Tá ni̱ seídóꞌo na to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ kekáꞌano na Ndios. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Pablo:

―Náꞌá vá mií ní, ñani, ña̱ tein na̱ ñoo yo̱, na̱ Israel, kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil ña̱yuu kándísa Jesús, ta ndidaá vá ná káꞌa̱n ña̱ miía̱n ndúsa̱ kee yó choon saꞌándá ley Moisés.