Search form

Hechos 21:21

21Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ dánaꞌa̱ ní noo̱ ndidaá kúú na̱ Israel ndéi dao ka̱ nación ña̱ ná o̱ sa̱ kékuendá na̱ choon ni̱ saꞌanda Moisés, chi̱ kaá mií ní ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n taꞌa̱nda̱ ñíi̱ de̱ꞌe yií na̱, ta kaá taꞌani ní ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n kee na táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kee na̱ veꞌá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá.