Search form

Hechos 21:23

23Sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ kee ní ña̱ koꞌo̱n ndu̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ní: Chi̱ tein nduꞌu̱ yóꞌo ndéi komi̱ ta̱a, táꞌa̱n ra̱ kánian dáxi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo ra noo̱ Ndios.