Search form

Hechos 21:26

26Dá ni̱ kee Pablo ndáka na ndin komi̱ ta̱a ñoó kuaꞌa̱n na̱. Ta kúú iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ ndu̱vii ná mií ná xíꞌín ro̱ón. Dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ta̱ duti̱ ndá oon xi̱no ndin usa̱ kuu̱ ña̱ nduvii ná mií ná xíꞌín ta̱a ñoó noo̱ Ndios, dá kuu chiñóꞌo̱ ta̱ duti̱ ñoó iin kíti̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ iin rá iin na.