Search form

Hechos 21:27

Diꞌa ni̱ kuu tá kuaꞌa̱n ña̱yuu kuaꞌa̱ kaꞌání ná Pablo

27Tá sa̱ kuaꞌa̱n xi̱no usa̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ xini dao ta̱a Israel ni̱ kii kuendá Asia ña̱ nákaa̱ Pablo yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé ra̱ dao ka̱ ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ tiin ñaá rá.