Search form

Hechos 21:37

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sonó ta̱a dándáki soldado ñoó ña̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó

37Tá kuaꞌa̱n soldado nachiꞌi ra Pablo ini veꞌe noo̱ ndéi ra ñoó, dá ni̱ kaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ griego xíꞌín ta̱a dándáki soldado ñoó:

―¿Á konó ní ná kaꞌi̱n cháá xíꞌín ní?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pablo:

―¿Á ti̱ꞌa yoꞌó káꞌo̱n yúꞌu̱ griego, nda̱ni?