Search form

Hechos 21:39

39Dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín rá:

―Yuꞌu̱ kúú iin ta̱ Israel, ta ni̱ kakii ñoo Tarso, táꞌa̱n ña̱ kúú iin ñoo ndáya̱ꞌi chí kuendá Cilicia diꞌa. Tído xíka̱i̱ iin ña̱ mani̱ noo̱ ní ña̱ konó ní ná kaꞌi̱n cháá xíꞌín ña̱yuu yóꞌo ―kaá na̱.