Search form

Hechos 21:5

5Dá tá ni̱ ya̱ꞌa usa̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ kee na xíꞌín ñadiꞌí na̱ xíꞌín de̱ꞌe na kuaꞌa̱n na̱ dáya̱ꞌa na nduꞌu̱ nda̱ yúꞌu̱ ñoo ñoó. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ndidaá ndú yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios xíꞌín ná.