Search form

Hechos 21:6

6Dá ni̱ nomi táꞌan iin rá iin ndu xíꞌín ná. Dá ni̱ kaa ndu barco kuaꞌa̱n ndu̱. Ta no̱ón, ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná veꞌe na.