Search form

Hechos 22:17

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ niꞌi̱ Pablo choon ña̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel

17’Dá tá ni̱ ndi̱sáa̱i̱ ñoo Jerusalén yóꞌo, dá ni̱ keei kuaꞌi̱n veꞌe ño̱ꞌo káꞌano kaꞌi̱n xíꞌín Ndios. Ta kúú ñoó ni̱ naꞌa̱ Ndios iin ña̱ꞌa ndato noo̱í.