Search form

Hechos 22:22

Diꞌa ni̱ kuu tá kuaꞌa̱n kani soldado ñoó Pablo

22Tádi̱ vá ndéi ña̱yuu ñoó seídóꞌo na ña̱ nákani Pablo. Tído tá ni̱ kaꞌa̱n na̱ to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná káyuꞌú ná, ta kaá na̱:

―¡Kaꞌání kíi̱ ní ta̱a xaa̱n, chi̱ ko̱ káni taꞌan vaan kataki ra̱!