Search form

Hechos 22:25

25Tído, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ soꞌoni ñaá rá xíꞌín ñíi̱, ña̱ kuaꞌa̱n ra̱ kani ñaá rá, dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín iin soldado néꞌe choon íin ñoó:

―¿Á va̱ꞌa kée ní ña̱ kani ní iin ta̱ romano xíꞌín chirrión tá ko̱ ñáꞌa̱ keyíko̱ ta̱ néꞌe choon saꞌa̱ rá?