Search form

Hechos 22:26

26Tá ni̱ seídóꞌo soldado néꞌe choon ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kasto̱ꞌon ra xíꞌín ta̱a dándáki ñaá ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Ndi koo keeá xíꞌín ta̱a káa, chi̱ iin ta̱ romano kúú rá?