Search form

Hechos 22:28

28Dá ni̱ kaa ra̱:

―Kua̱ꞌá nda̱ꞌo di̱ꞌón ni̱ chi̱ya̱ꞌi yuꞌu̱, dá ni̱ nduui ta̱ romano.

Dá ni̱ kaa Pablo:

―Tído yuꞌu̱, nda̱ ni̱ kaki vei kúúí ta̱ romano.