Search form

Hechos 22:6

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pablo saꞌa̱ ndí ki̱án ni̱ kuu, dá ni̱ nduu na kuendá Jesús

6’Tído tein noo̱ xíka yuꞌu̱ kuaꞌi̱n íchi̱ noo̱ kuaꞌa̱n kuyati ñoo Damasco, ta kíán táto̱ꞌon dao nduú, ta kúú iin kuitíó ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa iin níí kúú no̱ó kuaꞌi̱n, ta ña̱ yéꞌe̱ ñoó ni̱ kii chí induú.