Search form

Hechos 23:11

11Ta kúú iin ka̱ sa̱kuaá ñoó, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús noo̱ Pablo. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ndeé koo inóo̱n, Pablo. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌón kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ ñoo Jerusalén yóꞌo, ki̱ꞌo dión taꞌani miía̱n ndúsa̱ ki̱ꞌón kuendá sa̱ꞌí ñoo Roma ―kaá na̱.