Search form

Hechos 23:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé uu̱ diko ta̱a ña̱ kaꞌání rá Pablo

12Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé dao ta̱ Israel ña̱ kaꞌání rá Pablo. Ta ni̱ xi̱ꞌo ra mií rá ña̱ ni iin tóꞌón rá o̱ kásáꞌan, ta ni ta̱kui̱í o̱ kóꞌo ra nda̱ ná kandeé rá kaꞌání rá Pablo.