Search form

Hechos 23:18

18Dá ndáka ñaá rá ni̱ saꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱a dándáki ñaá ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Pablo, táꞌa̱n ra̱ nákaa̱ veꞌe ka̱a yóꞌo, ni̱ kana ra yuꞌu̱, ta ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱í ña̱ ná kandakai tayií lóꞌo̱ yóꞌo kii xi noo̱ mií ní, chi̱ ió ña̱ kaꞌa̱n xi̱ xíꞌín ní ―kaá ra̱.