Search form

Hechos 23:19

19Dá ni̱ tiin ta̱a ñoó ndáꞌa̱ tayií lóꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ taó xóo ñaá rá. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndí ki̱án kaꞌa̱n yo̱ꞌó xíꞌín yuꞌu̱, kóno̱n?