Search form

Hechos 23:20

20Dá ni̱ kaa xi̱:

―Ni̱ ka̱ndo̱o ta̱ Israel ña̱ kasaa̱ ra̱ taa̱n kueí ndaꞌí ra̱ noo̱ ní ña̱ kandaka ní Pablo koꞌo̱n ní no̱ó ta̱ néꞌe choon Israel, dá kee ra ña̱ keyíko̱ cháá ka̱ ra̱ saꞌa̱ ná, kaa ra̱.