Search form

Hechos 23:3

3Dá ni̱ kaa Pablo:

―Ná kani Ndios mií ní, chi̱ kúú ní táto̱ꞌon iin náo̱ kini káa ña̱ ni̱ na̱keꞌi kuxí oon. Ta mií ní kúú ra̱ kómí choon ña̱ keyíko̱ ndúsáꞌano ní sa̱ꞌí táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley choon. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa yáꞌa mií ní noo̱ káꞌa̱n ley, chi̱ ni̱ saꞌanda ní choon ña̱ ná kani ra yúꞌí?