Search form

Hechos 23:4

4Dá ni̱ kaa dao ka̱ ta̱a ndéi ñoó xíꞌín Pablo:

―¿Á va̱ꞌa nda̱ꞌo kéeón xinóo̱n, ña̱ ni̱ ya̱ꞌón ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌón xíꞌín ta̱ duti̱ kúú no̱ó kuendá Ndios?