Search form

Hechos 23:5

5Dá ni̱ kaa Pablo:

―Ñani miíi̱, ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ña̱ kúú ná ta̱ duti̱ kúú no̱ó. Chi̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ ko̱ kánian kaꞌa̱n ndava̱ꞌa yó xíꞌín ta̱a néꞌe choon no̱ó na̱ ñoo yo̱ ―kaá na̱.