Search form

Hechos 24:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n kua̱chi ta̱ Israel saꞌa̱ Pablo

1Dá tá ni̱ ya̱ꞌa oꞌo̱n kuu̱, dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ duti̱ kúú no̱ó naní Ananías ñoo Cesarea ñoó xíꞌín dao ka̱ ta̱ sáꞌano Israel, xíꞌín iin ta̱a ti̱ꞌa kaꞌa̱n naní Tértulo. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta ra no̱ó ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ Pablo.