Search form

Hechos 24:10

Xíꞌo Pablo kuendá noo̱ Félix sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo na

10Dá ni̱ da̱kúu ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó ndáꞌa̱ rá noo̱ Pablo, dá ná kaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ kaa na̱:

―Náꞌá yuꞌu̱ ña̱ sa̱ ió kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuia̱ nákaa̱ ní kéyíko̱ va̱ꞌa ní ñoo ndu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ inii̱ viti íiin xíꞌoi kuendá noo̱ ní sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌi.