Search form

Hechos 24:11

11Ta kuu va ndato̱ꞌón ní dao ka̱ ña̱yuu, dá ná kandaa̱ va̱ꞌa ini ní ña̱ sa̱ io uxi̱ uu̱ kuu̱ ni̱ saꞌi̱n ñoo Jerusalén ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌi Ndios.