Search form

Hechos 24:12

12Ta ko̱ ní nátiin na yuꞌu̱ chídáó táꞌin xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu. Ta ni ko̱ ní nátiin na yuꞌu̱ nákaa̱i̱ dána̱á táꞌin ña̱yuu ini ni iin veꞌe noo̱ nátaka na̱, ta ni iin ka̱ xíán ñoo Jerusalén.