Search form

Hechos 24:14

14’Tído yóꞌo kásto̱ꞌin xíꞌín ní ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ xíka íchi̱ Jesús, táꞌa̱n ña̱ chínaní ta̱a yóꞌo kúú ña̱ ko̱ váꞌa. Ta ki̱ꞌo dión ndáño̱ꞌo yuꞌu̱ Ndios, na̱ ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo na̱ veꞌi ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá, chi̱ kándísa yuꞌu̱ ndidaá kúú choon saꞌándá ley xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta nda̱ rá sa̱ naꞌá.