Search form

Hechos 24:18

18Ta nákaa̱i̱ kéei ña̱ yóꞌo, ta kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ Israel ni̱ kii chí kuendá Asia diꞌa, ta ni̱ tiin ra yuꞌu̱ ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu nákaa̱i̱ ndúvii miíí noo̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley choon. Tído ko̱ ta̱ꞌón ña̱yuu kuáꞌa̱ ñóꞌo xíꞌín yuꞌu̱, ta ko̱ nákaa̱i̱ dána̱á táꞌin ña̱yuu.