Search form

Hechos 24:19

19Sa̱ꞌá ño̱ó kánian kii ta̱a ñoó kuita ra noo̱ mií ní, dá ná kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ yúꞌu̱ noo̱ mií ní tá ndáa ña̱ꞌa ndóꞌo ra xíꞌíín.