Search form

Hechos 24:2

2Dá tá ni̱ kana ra Pablo ni̱ saa̱ na̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n kua̱chi ta̱ naní Tértulo ñoó saꞌa̱ ná no̱ó ta̱ néꞌe choon ñoó, ta kaá ra̱:

―Ta xíꞌín mií ní ndéi va̱ꞌa nduꞌu̱, ta kua̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa kée ní xíꞌín ñoo ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ ió ña̱xintóni̱ ní.