Search form

Hechos 24:23

23Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon no̱ó ta̱a ndaá Pablo ña̱ ná kandaa va̱ꞌa ñaá rá. Tído ni̱ kaꞌa̱n ra̱ ña̱ ná konó rá kee Pablo dao ña̱ꞌa, ta ná konó taꞌani ra ku̱ꞌu ta̱ xíonoo xíꞌín ná koto niꞌini ñaá rá, kaá ra̱.