Search form

Hechos 24:24

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pablo noo̱ Félix

24Dá tá ni̱ ya̱ꞌa dao kuu̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáa̱ Félix xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Drusila, ña̱ kúú ñáꞌa̱ Israel. Dá ni̱ kana ra Pablo. Dá ni̱ seídóꞌo ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ ndi dándáki ña̱ kándéé iní yo̱ Jesucristo.