Search form

Hechos 24:25

25Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani Pablo ña̱ kánian kee yó ña̱ ndaa̱, ta kánian chituu ini yo̱ kee yó ña̱ kini. Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani na ña̱ kasandaá iin kuu̱ keyíko̱ ndaa̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu. Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo Félix. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Kuaꞌán viti, dá tá ná nono̱í, dá kana tukui yo̱ꞌó kasaa̱o̱n ―kaá ra̱.