Search form

Hechos 24:26

26Tído ndáti ra ña̱ ki̱ꞌo Pablo cháá di̱ꞌón noo̱ rá, dá dáyaa̱ ñaá rá, káꞌán rá. Sa̱ꞌá ño̱ó tóó tóó sa̱ kana ñaá rá sa̱ nda̱tóꞌón xíꞌín rá.