Search form

Hechos 24:27

27Dá tá ni̱ ya̱ꞌa uu̱ kuia̱, dá ni̱ keta Félix noo̱ choon néꞌe ra. Dá ni̱ ndu̱ꞌu ta̱a naní Porcio Festo kúú rá ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó. Ta sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Félix kando̱o va̱ꞌa ra no̱ó na̱ Israel, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱nkoo ra Pablo nákaa̱ na̱ veꞌe ka̱a.