Search form

Hechos 24:4

4Tído ko̱ kóni̱ ndu̱ kandaa ndu̱ cháá ka̱ tiempo ní, sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ ní ña̱ kueídóꞌo ní yuꞌu̱ iin tóó víꞌí sa̱ꞌá ña̱ kúú ní iin ta̱a va̱ꞌa ini.