Search form

Hechos 24:6

6Ta ni̱ kaꞌán rá ña̱ ku̱ꞌu ra koni xíxi ra veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tiin ñaá nduꞌu̱, ta kuaꞌa̱n ndu̱ keyíko̱ ndu̱ saꞌa̱ rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki ley ndu̱.